اشکال یابی دقیق کولرهای آبی ۱۴۰۱

اشکال یابی دقیق کولرهای آبی ۱۴۰۱

اشکال یابی دقیق کولرهای آبی ۱۴۰۱ برای کسب اطلاعات بیشتر با مجله ساتک همراه باشید گاهی در هنگام نصب و راه اندازی کولرهای آبی به مشکلاتی بر می خوریم و در صدد رفع آنها بر می آییم ما در این مقاله چند مورد از شایع ترین این ایرادات را به همراه راه حل رفع آن بیان کرده ایم. در این مقاله آموزنده همراه باشید.

دانستن مشکل و رفع ایرادت کولرهای آبی به شما کمک خواهد کرد تا خودتان بتوانید در منزل و با ابزارهای موجود و در دسترس مانند یک تعمیرکار حرفه ای  کولر آبیتان را  تعمیر کنید.

 

 

تعمیرکار کولر آبی

 

چرا کولر اتصال بدنه دارد؟

علّت: اتصال بدنه یا از سیم های رابط است یا از مصرف کننده های دستگاه.

رفع عیب: با توجه به مدار الکتریکی کولر ، تعداد مصرف کننده های آن عبارتند از واتر پمپ و موتور دو سرعته جهت تشخیص صحیح و دقیق عیب می توانید یکی از آنها را از مدار خارج و سپس برق دستگاه را وصل کنید.

در صورت برطرف شدن عیب ، همان قطعه دارای اتصال بدنه بوده و در غیر این صورت همین آزمایش را برای مصرف کننده بعدی نیز انجام دهید. اگر در مصرف کننده از نظر اتصال بدنه سالم باشند ، لازمست سیم بندی دستگاه را به طور کامل تعویض کنید.

 

 

اجزای کولر آبی

چرا روشن شدن کولر ، فیوز برق دستگاه را قطع میکند؟

علّت ۱: موتور دو سرعته آسیب دیده است.

رفع عیب: در پوش ها را از بدنه کولر جدا ساخته و تسمه را رها سازید. سپس برق دستگاه را وصل کنید تا عکس العمل موتور دیده شود. البته می توانید بدون برق مدار و با استفاده از دو سیم مستقل خودتان به موتور ولتاژ دهید تا عملکرد موتور بدون بار مشخص شود.

اگر در این حالت مورد خاصی دیده نشد تسمه را نیز به موتور وصل کنید تا موتور را در حالت بارداری بررسی کنید. اگر موتور بدون بار و یا در حالت بارداری فیوز را تحریک و موجب قطع آن شود ، باید از دستگاه جدا شده و جهت رفع عیب آن با یک موتور پیچ مجرب مشورت به عمل آید.

علّت ۲: عیب از واتر پمپ است.

رفع عیب: واتر پمپ را به صورت مستقل از مدار برقدار کنید و در صورت معیوب بودن ، به رفع عیب آن بپردازید.

علّت ۳: سیم بندی کولر آبی معیوب است.

رفع عیب: در صورت سالم بودن قطعات الکتریکی کولر ، این احتمال وجود دارد که اتصال کوتاه در مدار الکتریکی خود دستگاه صورت گرفته باشد. از این رو سیم بندی را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید تا محل عیب شناسایی و رفع شود.

علّت ۴: اتصالی در کابل رابط بین کولر و کلید به وقوع پیوسته.

رفع عیب: ممکن است شما جهت شناسایی محل دقیق عیب ، روش دیگری را اعمال کنید. امّا توصیه می شود قبل از تست مصرف کننده های دستگاه ، توسط سیم رابط دیگری کل مجموعه کولر را راه اندازی کنید.

اگر اتصال کوتاه دیده نشد ، عیب از کولر نیست بلکه در کلیدها و یا کابل بین کلیدها وكولر مشکلی به وجود آمده که در این مورد بهتر است کابل را به طور کامل تعویض کنید.

 

اشکال یابی دقیق کولرهای آبی ۱۴۰۱ برای آگاهی بیشر با مجله ساتک همراه باشید
چرا کولر روشن نمی شود؟

در این حالت نه موتور دو سرعته و نه واتر پمپ ، هیچیک استارت نمی شوند. بنابراین جهت رفع عیب به شرح زیر اقدام کنید.

علّت ۱: فیوز قطع است.

رفع عیب: ممکن است بدون آنکه متوجه شده باشید ، در مدار کولر اتصالی به وجود آمده و فیوز قطع شده باشد که در این حالت رفع عیب ضروری است اما اگر فیوز توسط خودتان قطع شده آن را در حالت وصل قرار دهید. گاهاً دیده می شود که فیوز در حالت وصل است اما خروجی نمی دهد. در این حالت تعویض فیوز ضروری است.

علّت ۲: فاز یا نول اصلی مدار قطع است.

رفع عیب: ابتدا صفحه کلیدها را باز کنید و صحت اتصالات را بررسی نمایید. سپس رسیدن ولتاژ را به خود کولر توسط ولتمتر تست کنید. اگر شما در محل ترمینال کولر فاز یا نول ندارید ، مشکل از کابل رابط است. اما اگر در ترمینال کولر ولتاژ موجود است ، سیم بندی دستگاه را کنترل کنید زیرا معیوب شدن موتور و واتر پمپ در آن واحد بعید به نظر می رسد.
چرا الکترو موتور در دور کار نمی کند اما واتر پمپ در حال کار است؟

علّت ۱: به الکترو موتور دو سرعته ولتاژ نمی رسد.

رفع عیب: توسط ولت متر و یا قسمت ولتاژ آومتر و با رعایت ایمنی کامل ، ولتاژ را در ترمینال خود موتور دو سرعته اندازه گیری کنید. اگر ولتاژ به موتور نمی رسد علّت را در کلیدها و کابل رابط جستجو کنید.

علّت ۲: موتور معیوب است.

رفع عیب: اگر در ترمینال اصلی موتور ، ولتاژ مشاهده شود و سایر اتصالات موتور نیز طبیعی به نظر آیند و از موتور نیز هیچ عکس العملی دیده نشود ، موتور کاملا سوخته است و باید سیم پیچهای آن به طور کامل تعویض شوند.
چرا فن کولر باد تولید نمی کند؟

در مواردی پوشالها خیس است ، صدای عملکرد الکتروموتور دو سرعته نیز به گوش می رسد اما فن باد تولید نمی کند

علّت: تسمه رها گشته و یا پاره شده است.

رفع عیب: فیوز را قطع کنید و سپس با حرکت یکی از در پوشها ، ابتدا به طرف بالا و سپس به سمت عقب آن را از کولر جدا کنید. اگر تسمه پاره شده که تعویض آن الزامی است. و اگر تسمه از پولي ها رها شده ، باید به گونه ای تسمه را سفت کنید که دیگر این عیب دیده نشود.

البته سفت شدن بیش از حد تسمه ، تنش های دستگاه را افزایش داده و به موتور آسیب می رساند. بهترین وضعیت رگلاژ تسمه حالتی است که در کنار پولی کوچک با فشار تسمه ، به اندازه یک بند انگشت دو بازوی تسمه جمع شود.

 

 

خنک نکردن کولر

 

چرا کولر خنک نمی کند؟

موتور و پمپ هر دو در حال کارند اما خنک کنندگی کولر کیفیت رضایت بخشی ندارد.

علّت ۱: پارچه برزنتی پاره است.

رفع عیب: پارچه برزنتی لرزه گیر دیده می شود. در صورت پاره شدن آن ، حجم بسیار زیادی از هوای مرطوب که لازمست به داخل محيط هدایت شود ، از مسیر مورد نظر خارج شده و در این حالت عدم رضایت از کیفیت خنک کنندگی کولر طبیعی است.

علّت ۲: تسمه به اندازه کافی سفت نشده است.

رفع عیب: تسمه را به گونه ای رگلاژ نمایید که اگر در قسمت پولی کوچک دو طرف تسمه را به طرف یکدیگر جمع کنید فاصله ای به اندازه یک بند انگشت داشته باشند.

علّت ۳: پوشالها کم است و هوای گرم آزادانه وارد کولر می شود.

رفع عیب: مقداری پوشال جدید تهیه و پس از خیس شدن در آب ، آنها را در فضاهای خالی در پوشها بچینید و سپس توری را محکم کنید. در صورت امکان همه پوشالها را در یکزمان تعویض کنید.

علّت ۴: موتور دو سرعته نیم سوز است.

رفع عیب: اگر در حالت دور تند نیز ، موتور سرعت لازمه را ندارد ، نیم سوز است و باید سیم پیچی آن تجدید شود. قبل از استارت موتور سیم پیچی شده ، به صحت کار کلید گریز از مرکز که می تواند در معیوب شدن موتور مؤثر باشد دقت نمایید.

 

چرا موتور فن در حال کار است اما باد کولر خنک نیست؟

علّت ۱: فلکه ورود آب به کولر بسته است.

رفع عیب: فلکه را باز کنید تا مخزن کولر پر از آب شود.

علّت ۲: تشتک کولر سوراخ شده و یا خروجی آن باز است.

رفع عیب: تشتک و خروجی آن را بازدید کنید.

علّت ۳: فلوتر خراب است و موجب ورود آب به مخزن نمی شود.

رفع عیب: صحت کار فلوتر را بررسی کنید.

علّت ۴: واتر پمپ معیوب شده.

رفع عیب: واتر پمپ را از کولر خارج نموده و در صورت امکان ، آن را تعمیر و در غیر این صورت تعویض نمایید.

علّت ۵: ناودانها مسدود شده اند.

رفع عیب: ناودانها را به طور کامل آماده عبور آب نمایید تا پوشالها خیس شوند و خنک کنندگی کولر آغاز شود.

 

اشکال یابی دقیق کولرهای آبی ۱۴۰۱ برای اطلاعات بیشتر با مجله ساتک همراه باشید
چرا آب از تشتک کولر ، سرریز می شود؟

علّت: فلوتر تنظیم نیست.

رفع عیب: یکی از در پوشهای کولر را برداشته و فلوتر را تنظیم کنید. اگر در حرکت گوی پلاستیکی و محور متصل به آن ، مشکلی وجود دارد به رفع عیب بپردازید.
چرا موتور دو سرعته صدای هوم می دهد اما استارت نمی کند؟

علّت ورفع عیب: اگر موتور از نوع است و دارای خازن راه انداز است ، خازن را مطابق توضیحات مبحث ۶ – ۱۱ – ۱ تست و در صورت نیاز تعویض کنید.

علاوه بر خازن ، گریپاژ بودن فن – نیم سوز یا قطع شدن سیم پیچ کمکی – نیم سوز یا قطع شدن سیم پیچ دور تند – خرابی کلید گریز از مرکز موتور و بیش از حد سفت بودن تسمه ، عللی هستند که در رفع این عیب باید مورد بررسی قرار گیرند.

 

چرا از دریچه کولر ، قطرات آب به داخل محیط منزل ریخته می شود؟

علّت ۱: پوشالها يکدست چیده نشده اند.

رفع عیب: در پوشها را باز کنید و پوشالها را به شکلی کاملا مسطح زیر شبکه های سیمی قرار دهید.

علّت ۲: شیلنگ رابط واتر پمپ به سه راهه آب پخش کن پاره شده است.

رفع عیب: در صورت مشاهده پارگی شیلنگ ، آن را تعویض کنید.

 

چرا فقط دور تند کولر کار می کند؟

فقط دور تند کولر کار میکند و با زدن کلید مربوط به دور کند در سرعت کولر تغییری دیده نمی شود.

علّت ۱: سیم رابط بین کلید تبدیل و دور کند موتور قطع شده است.

رفع عیب: برق کولر را قطع نموده و توسط أومتر به تحقیق در این مورد بپردازید.

علّت ۲: کلید گریز از مرکز کولر خراب شده است.

رفع عیب: اگر سیم رابط قطع نشده و فاز تا به سر سیم مربوطه در موتور می رسد ، این احتمال وجود دارد که کلید گریز از مرکز خراب شده باشد. در این صورت کلید را تعمیر و یا تعویض کنید.

علّت ۳: کلید تبدیل خراب شده است.

رفع عیب: کلید تبدیل را توسط آومتر (۱×R) تست کنید. در زمان تست باید فاز مدار قطع باشد.

علّت ۴: سر سیم مربوط به دو رکند از صفحه کلید جدا شده است.

رفع عیب: این احتمال وجود دارد که سر سیم مربوطه به دور کند از پایه مخصوص آن (Low) جداشده باشد که در این حالت سیم مورد نظر را به محل اتصالش باز گردانید.
چرا فیوز کولر برق را قطع می کند؟

موتور ، استارت مناسبی دارد اما با فشار حالت دور کند کلید تبدیل ، فیوز کولر برق را قطع میکند.

علّت: سیم پیچ دور کند موتور ، نیم سوز یا کاملا سوخته است.

رفع عیب: سیم پیچ دور کند باید به طور کامل مورد بازدید قرار گرفته و در صورت مشاهده عيب ، تجدید سیم پیچی شود.

 

 

صدای زیاد کولر آبی

 

چرا صدای کار کولر بسیار زیاد است؟

علّت ۱: ياتاقان ها معیوب شده اند.

رفع عیب: عیب در یاتاقان ها به طور عموم به شکل بزرگ شدن محیط داخلی آنها دیده می شود که زمینه را جهت به وجود آمدن لنگر در فن و ایجاد صدای بیش از حد در حال کار فراهم می سازد. برای رفع این کاسه نمد عیب ، آنها را تعویض کنید.

علّت ۲: پولی ها محکم بسته نشده اند.

رفع عیب: پولیها را محکم بر روی محور موتور و محور فن ببندید.

علّت ۳: محور فن تاب برداشته است.

رفع عیب: در صورت معیوب شدن محور ، فن در حال چرخش دچار لنگر شده و علاوه بر تولید صدای اضافی و بی مورد ، موجب خرابی آنها و در نتیجه تشدید این عیب خواهد شد. رفع تاب محور بسیار دشوار و نیازمند تبحر بسیار در زمینه تراشکاری دارد.

علّت ۴: تسمه خراب است.

رفع عیب: تسمه را مورد بازدید قرار دهید. در صورت معیوب بودن ، تعویض آن الزامی است. بهتر است در زمان تهیه تسمه جدید ، تسمه معیوب را به همراه داشته باشید.

چرا موتور فن کولر خاموش می شود؟

چند لحظه پس از استارت ، موتور فن خاموش شده و پس از مدتی روشن می شود

علّت: قطع و وصل موتور به واسطه حضور اورلود در مدار است.

رفع عیب: در کولرهای آبی به ندرت از اورلود استفاده می شود. وظیفه اورلود کنترل جریان کششی و همچنین کنترل دمای محیط داخلی موتور است.

موتور را بدون اورلود راه اندازی نموده و جریان آن را توسط آمپرمتر اندازه گیری کنید. اگر جریان در حدود جریان نامی است ، تعویض اورلود الزامی خواهد بود در غیر این صورت اور لود سالم است و باید عیب در موتور تحقیق و رفع گردد.

دیدگاه کاربران 0
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.